Mini køleskab typer

Moderne kølebokse og køleskabe anvender i dag tre forskellige kølesystemmer. Dette er absorbtion, kompressor og Termoelektriske kølesystemmer. Fælles for alle 3 køle systemmer er at de genere køling, ved hjælp af en varmeveklser, hvor varmen transporteres væk fra det indre af en køleenhed og transporteres væk til ydersiden.


Absorption køleskabe

Absorption køleskab, kan anvendes ved 230V, 12V samt gas anlæg. Et meget velkendt absorbtion køleskab forefindes i campingvognen samt både, da disse absorption køleskabe kan anvendes til både 230V, 12V eller gas. Dette giver en meget høj flexibilitet, hvilket gør absorption køleskab egnet til dette formål. Dog er den helt store ulempe ved disse modeller, at køleeevne er bestemt af omgivelsestemperatur, hvilket i mange tilfælde giver problemer med hurtigt og effektivt nedkøling. Absorber køleanlæg er af typen fordampningskøling. Fordampningen opnås med hjælp fra et varmelegme (når der anvendes 230V eller 12V), eller lille gas flamme, når der anvendes gas. Når absorption køleskabe indbygges, skal der sørges for optimal luft cirkulation på bag siden af køleskabet. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig ventilation går det ud over køleevnen. Hos Combicool.dk kan du vælge mellem to typer absorption mini køleskab modeller, Drink eller Iceberg serien. Drink mini køleskab serien er den nyeste serie inden for absorption mini køleskabe. Drink serien er en innovativ optimeret model inden for design og teknologi, med forøget isolation, som giver lavere energi forbrug samt mere effekt køling. Iceberg mini køleskab serien er den første version af absorption mini køleskabe. Iceberg serie er designet for at kunne opfylde alle krav, og dermed være konkurence dygtig i alle markeder inden for minikøleskabe. Stadigvæk med kvalitet som højeste faktor. Fælles for Drink samt Iceberg modellerne er at kun kan anvendes til 230V. Se hele vores udvalg af absorbtion mini køleskabe her.

Se absorption mini-køleskabe hos Combicool.dk

Kompressor køleskabe

Et kompressor køleskab fungerer som et husholdnings køleskab, som forefindes i et hvert køkken. Et kompressor kølesystem indeholder et gasformigt kølemiddel, som sættes under tryk ved hjælp af en kompressor. Inde i mini kølskabet løber et langt og snoet rør, som er fyldt med kølemiddel. Kølemidlet har et meget lavt kogepunkt, så selvom der er koldt inde i mini køleskabet, er det alligevel varmt nok til at kølemidlet fordamper.Når væsken fordamper opsuger den varme, og derfor føles rørene i mini køleskabet kolde. Røret med det fordampede kølemiddel fører ud af køleskabet og ind i kompressoren. Kompressoren er en slags pumpe, som presser dampen sammen og skubber den videre ud i et andet langt og snoet rør. Dette rør kaldes “en kondensator”. Når dampen kommer igennem kondensatoren, fortættes den og bliver til en væske. Det er præcist det modsatte af hvad der sker inde i mini køleskabet. Når kølemidlet fortættes fra damp til væske så afgiver den al den varme, som den opsugede for at fordampe. Derfor føles rørene udenfor skabet varme. Kølemidlet opsuger altså varme inde i mini køleskabet og afgiver varmen igen udenfor – og så flyder det tilbage, ind i mini køleskabet og starter forfra. Det er kompressoren der holder kredsløbet igang. Den interne køleskab temperatur, reguleres af termostaten inden i mini køleskabet, og dermed køre tiden af kompressoren. Kompressor baserede mini køleskabe samt kølebokse er aboslut det mest effektive kølesystem som kan opnås. Uanset om kompressor mini køleskabe eller kølebokse anvendes i meget høje omgivelses temparture uden nævneværdig luft cirkulation, kan der stadigvæk opnås optimal, hurtigt samt effektivt nedkøling. Trenden for kompressor mini køleskabe, er at disse i mange applikationer over tager de velkendte absorption køleskabe fra camping vogne, simpelhen på grund af deres effektivitet. Se hele vores stor udvalg af kompressor mini køleskabe samt 12/24V køleskabe til båden eller campingvognen her.

Se kompressor mini-køleskabe hos Combicool.dk

Mini køleskab energi forbrug

Ud over udseendet og effektivitet er strømforbruget i dag et meget vigtigt kriterium for køb af et mini køleskab. Ønsket er at finde et mini køleskab, der er effektivt, sparer energi og dermed penge på el regningen. Energimærkningens skalaen går fra A til G, hvor A giver det laveste energi forbrug, og G giver det højeste energi forbrug. Hvis der ønskes optimal strømforbrug, skal minikøleskabet anvendes rigtigt. Hvis mini køleskabet indstilles til for lave temperaturer, vil der ikke opnås det laveste energi forbrug. En gennemsnitlig temperatur på omkring 7-8 grader i køleskabet er tilstrækkelig til at opbevare fødevarer køligt og dermed opnå lavt strømforbrug. Hvis mane ligeledes i længere tid ikke anvender mini køleskabet, kan det med fordel evt. slukkes. Således kan man spare mere energi. Med et mini køleskab fra Combicool opnås den bedste energi klasse, hvilket er A+++. Energi forbruget ligger helt nede på 0.09kw/24t, på vores kompressor mini køleskab KXX ecsmart modeller. Hos Combicool har vi et stort sortiment af absorbtion samt kompressor mini køleskabe. Du/I vil kunne finde et mini køleskabe, som netop dækker jeres behov med hensyn til design, effektivitet samt kvalitet, der skal til få at opnå effektiv køling. Se vores store udvalg af minikøleskabe på combicool.dk

Se alle typer af mini-køleskabe hos Combicool.dk